Päikesepargi püstitamine on enamat kui lihtsalt paneelide katusele kinnitamine ja inverteri paigaldamine. Tellides oma päikesepargi lihtsalt kõhutunde või naabrimehe soovituse järgi on suur oht et investeeringu tasuvusaeg jääb väga pikaks või kasu päikesepargist väga väikeseks.

Mis suurusega päikeseparki tegelikult vaja on?

Esimese sammuna vaatame üle reaalsed ajaloolised tarbimise andmed. Kui palju antud hoones elektrit aastaringselt vajatakse. Kui suurt osa sellest suvel ja kui suurt talvel.

Kui palju planeeritud park toodaks?

Teise sammuna koostame mudelprognoosi et välja selgitada kui palju just selle, planeeritud pargi tootlikkus olema hakkaks. Kõrvutades mudeli tulemusi ajalooliste andmetega saame kindlad olla et valmiv lahendus on just antud objektile kõige sobilikum.

Paberimajandus

Päikesepargi püstitamise juurde käib kindlasti ka korrektne asjaajamine alates ehitusloast või -teatisest ja lõpetades kasutusteatisega. 

Nõuetekohaselt seadustamata päikesepargi või akupanga lisamisega majale loodakse olukord kus näiteks kindlustatud hoone õnnetusjuhtumi korral keeldub kindlustus väljamaksest.

1. Algandmete kogumine

Tutvume objektiga ning ajalooliste tarbimisandmetega. Loome mudelprognoosi ja koostame korrektselt dimensioneeritud päikesepargi pakkumise.

2. Paberimajandus

Koostame projekti, esitame ehitusteatise ning hangime vajalikud kooskõlastused seadusliku päikesepargi paigaldustöö alustamiseks.

3. Päikesepargi paigaldus

Paigaldame panelid, inverteri ja akupanga. Seadistame kõik komponendid ning veendume nende korrektses toimimises.

Saada oma algandmed ja küsi pakkumist!

    X