Energiatootmise paigaldused ei pea enam olema keerukad kümnetest erinevatest komponentidest koosnevad lahendused. Tänapäevased inverterid muudavad süsteemi ülesehituse ääretult lihtsaks ning samas ka turvaliseks. Suur osa kogu vajalikust funktsionaalsusest on kenasti ühe kasti sisse paigutatud.

Off-Grid süsteem erineb Grid-Tied süsteemist ennekõike sellepoolest, et elektri liikumine inverterist tagasi üldvõrku on välistatud

OFF-GRID SÜSTEEM

Kuigi mõlema lahenduse eesmärgiks on päikese energia maksimaalne ära kasutamine, teevad süsteemid seda erinevalt. Off-Grid (mida võiks tõlkida kui “üldvõrgust eraldatud” kuid tegelikult võiks selliselt nimetada kõiki süsteeme mille puhul elektrienergiat võrku tagasi ei transpordita) süsteemi puhul suunab inverter saadaoleva päikeseenergia maksimaalselt majaomaniku isiklikuks tarbimiseks. Selleks suunab ta paneelidelt tuleva energia otse tarbijate toitmiseks. Juhul kui tarbimine on väiksem kui paneelide toodang siis suunatakse ülejääk akupanka.

Selle süsteemi peamiseks eeliseks on lihtsus ja bürokraatia vähesus. Kuna energia võrku müümist ei toimu siis on mõistlik paigaldada päikesepaneele täpselt enda vajadusele vastavalt. Väiksem paneelide arv ning tootmislepingu sõlmimise kulude puudumine tasakaalustavad reeglina akupanga lisamise kulud.

Off-Grid lahenduse puuduseks on fakt et kui ka akupank peaks täis saama siis jääb üle jääv potentsiaalne energia kasutamata kuna seda pole enam lihtsalt kuhugi mahutada.

HÜBRIID SÜSTEEM

Grid-Tied ja Hübriid süsteemid võimaldavad lisaks isiklikule tarbimisele (ja hübriidsüsteemi puhul ka aku laadimisele) energiat ka tagasi üldvõrku saata. Selle lahenduse eeliseks on sisuliselt piiramatu energia salvestamise võimalus. Kogu päikeselt tulev energia on võimalik kinni püüda ja ka enda poolt kasutamata jääv osa talletada – kas siis akupanka või selle täitumisel üldvõrku. Viimasel puhul seisneb energia talletamine võrguettevõtte poolt tehtavas tasaarvelduses.

Kõik ühes inverterid

Puuduseks on vajadus sõlmida võrguettevõttega väiketootja leping. Lepingu sõlmimiseks on omakorda vaja täita mitmeid võrguettevõtte poolt seatud tingimusi mis tihtipeale kasvatavad kogu ettevõtmise maksumust.

X