Akusalvestusega päikesepargid on muutunud üha populaarsemaks, kuna need võimaldavad päikeseenergia tootmist siis kui tarbimine puudub ja kasutamist isegi siis, kui päike ei paista. See on oluline eelis ilma salvestuseta päikesepargi ees, kuid akusalvestusega päikesepargil on ka mitmeid muid eeliseid.

RAHALINE KOKKUHOID

Üks peamisi eeliseid akusalvestusega päikesepargi puhul on rahaline kokkuhoid, mis tuleneb elektrihindade kõikumisest ning oma toodetud elektrienergia maksimaalsest ise tarbimisest. Kui elektrihind tõuseb, siis akusalvestusega päikesepargi omanik suudab oma elektrienergia müüa kõrgema hinnaga ning kui elektrihind langeb, saab päikesepargi omanik oma elektrienergiat ise kasutada, säästes sellega elektrienergia ostmise kuludelt. See aitab vähendada elektrienergia kulusid ning tagab pikaajalise rahalise kokkuhoiu.

MAKSIMAALNE OMATARVE

Akusalvestusega päikesepargi teine oluline eelis on võime toota ja kasutada elektrienergiat maksimaalselt ise.

Ilma salvestuseta päikesepargid võimaldavad tarbida päikeseenergiat ainult ajal, mil päike paistab, seega sõltub nende omatarbe protsent suuresti ilmastikutingimustest ja tarbimisharjumustest. Kui päikeseenergiat toodetakse rohkem kui parasjagu tarbitakse, siis ülejääv energia antakse võrku, kuid selle eest saadav tasu on tavaliselt väiksem kui elektrienergia hind. See tähendab, et ilma salvestuseta päikesepargi omatarbe protsent jääb tavaliselt alla 30%.

Salvestusvõimekusega päikesepargid võimaldavad aga toodetud elektrienergiat salvestada ja kasutada seda hiljem, kui päike ei paista. See tähendab, et salvestusvõimekusega päikeseparkidel on suurem võimalus toota ja tarbida oma toodetud elektrienergiat, mistõttu nende omatarbe protsent võib ulatuda kuni 80-90%-ni. Seega on salvestusvõimekusega päikesepargid suurepärane viis toota ja tarbida oma energiat, mis aitab vähendada sõltuvust võrgust ning vähendada elektrienergia kulusid.

VARUSTUSKINDLUS

Lisaks pakub salvestusvõimekusega päikesepark ka täiendavat turvalisust. Nimelt on salvestusvõimekusega päikesepargil võimekus toimida ka voolukatkestuse korral, kuna salvestatud energia võimaldab edasi toita hooneid ning seadmeid.

Sellised voolukatkestused võivad olla põhjustatud loodusõnnetustest, näiteks tormidest, äikesest või lumetormidest, kuid ka muudest juhtumitest, näiteks trafo rikkest või hooldustöödest. Sellistes olukordades võib traditsiooniline elektrivõrk olla häiritud ning lühiajaliselt võib elektritootmine ja tarnimine olla takistatud.

Salvestusvõimekusega päikesepargi olemasolul võib aga voolukatkestuse ajal tarbida salvestatud energiat, vältides seega katkestusi, mis võivad põhjustada tõsiseid tagajärgi. See võib olla eriti oluline äriklientidele, kelle tegevus sõltub elektrivarustusest.

Seega võib salvestusvõimekusega päikesepargi omamine olla turvaline ja usaldusväärne lahendus, tagades toite ka kriitilistel hetkedel, mil traditsiooniline elektrivõrk võib olla häiritud.

ELEKTRIAUTO LAADIMINE

Akusalvestusega päikesepargi eelised ei piirdu ainult elektrienergia tootmise ja kasutamisega kodus. Elektriauto omanikuna saab akusalvestusega päikesepargi omanik ka laadida oma sõidukit päikesepargi toodetud elektrienergiaga. See võib aidata säästa raha ning vähendada süsinikujalajälge.

Kui päikeseenergiat on piisavalt, saab elektriauto täielikult laadida ainult päikesepargi toodetud elektrienergiaga. Samuti saab elektriautot laadida päikesepargi toodetud energia jääkidega, mis on salvestatud akudesse. See võimaldab kasutada päikesepargi toodetud energia täielikult ära ning vähendada elektriauto laadimise kulusid.

KOKKUVÕTE

Kokkuvõtlikult võib öelda, et salvestusvõimekusega päikesepark võimaldab tõhusamalt kasutada päikeseenergiat ja muudab elektritarbimise prognoositavamaks, mis võib aidata vähendada energiakulusid ning muuta energiatarbimist säästlikumaks ja tõhusamaks.